Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

camillee
19:55
Zaopiekuj się mną, nawet, gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak.
— Rezerwat
Reposted fromakord akord viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
camillee
19:52
4262 f0e2 420
camillee
19:52
3061 5034 420
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
19:33
8052 d315 420

September 07 2017

camillee
16:05
3205 e603 420
via @sofias, @naich
Reposted fromcoloredgrayscale coloredgrayscale viaoll oll
camillee
16:04
camillee
16:04
Reposted fromFlau Flau viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
camillee
16:03
camillee
16:03

September 01 2017

camillee
18:18
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
camillee
18:16
0077 a8c4 420
Reposted fromgarazowka garazowka viapesymista pesymista
camillee
18:15
5612 c525 420
Reposted fromscorpix scorpix viapesymista pesymista
18:14
camillee
18:14
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viapesymista pesymista
18:14
7585 6461 420
Reposted frompussyporn pussyporn viapesymista pesymista
18:14
4377 8735 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapesymista pesymista
camillee
18:12
4376 1050 420
Reposted fromInnominate Innominate viapesymista pesymista
17:50
Chciałbym twoich ust
Twoich rąk na moim ciele
— (via anonimowyromantyk)
Reposted fromdivi divi viapesymista pesymista

August 08 2017

camillee
18:31
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
camillee
16:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl