Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

camillee
18:20
camillee
18:20
0143 171c
Reposted fromPoranny Poranny

July 20 2017

camillee
20:19
0159 79e1 420
Reposted fromdusix dusix viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
camillee
20:18
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
camillee
20:17
20:17
camillee
20:16

July 19 2017

camillee
17:58
2591 d5d0 420
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
camillee
17:51
camillee
17:49
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
17:44
3974 be5d 420
camillee
17:43
camillee
17:42
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
camillee
17:42
camillee
17:41
17:41
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
17:40
camillee
17:40
camillee
17:36
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
camillee
17:36
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl