Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2016

camillee
16:10
2940 848c 420
Reposted frominstagirls instagirls viaDOBRADUPA DOBRADUPA
camillee
16:09
3784 080c 420
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viayeahlow yeahlow
camillee
16:07
camillee
16:06
8074 0f37 420
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viayeahlow yeahlow
camillee
16:06
4285 bcab 420
Reposted fromslodziak slodziak viayeahlow yeahlow
camillee
16:06
0368 fc5b 420
Reposted fromroxanne roxanne viayeahlow yeahlow
camillee
16:05
camillee
16:04
camillee
16:04
16:04
camillee
16:03
Ale zadajcie sobie pytanie: Czy straciliście kiedyś kogoś, kogo kochaliście, i pragnęliście jeszcze jednej rozmowy, jednej szansy, by odrobić ten czas, gdy myśleliście, że ta osoba będzie zawsze przy was? Jeśli tak, to wiecie, że możecie przejść przez całe życie, kolekcjonując dni, ale żaden nie dorówna temu, który chcielibyście odzyskać.
— Mitch Albom, Jeszcze jeden dzień
camillee
16:03
camillee
16:02
0365 6f56 420
6 Years (2015)
camillee
16:00
Reposted fromweightless weightless viapesymista pesymista
camillee
15:57
Jesteśmy tu na jakiś czas, któregoś dnia szlag nas trafi, to po co tak traktować wszystko poważnie.
— Maria Czubaszek
Reposted fromthesmajl thesmajl vianoelle noelle
camillee
15:57
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach. 
Reposted fromznikajac znikajac vianoelle noelle
camillee
15:57

baawri:

Kamla Bhasin on Satyamev Jayate

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vianoelle noelle
camillee
15:22
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue vianoelle noelle

May 19 2016

camillee
21:21
6359 2d1e 420
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
camillee
21:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl