Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

camillee
09:54
5985 d289 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittleburn littleburn
camillee
09:21
camillee
08:47
camillee
08:32
1616 f956 420
Reposted fromscorpix scorpix vialittleburn littleburn
camillee
08:30
9971 cf33 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
camillee
08:30
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viakundel kundel
camillee
08:30
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
camillee
08:30
9156 3668 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakundel kundel
camillee
08:25
5510 8389
my spirit animal
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialittleburn littleburn
camillee
08:24
0958 2180 420
My spirit animal 
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittleburn littleburn
camillee
08:24
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialittleburn littleburn
08:24
1248 e3fb 420

Norman Thelwell

Reposted fromkimik kimik vialittleburn littleburn
camillee
08:23
Długo nie musiałam się zastanawiać czy wybrać nieprzespaną noc, czy rozmowę z Tobą.  Zawsze wybierałam Ciebie.
camillee
08:22
4883 bed8
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
camillee
08:22
0482 880a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny

March 27 2018

camillee
19:20
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoulwax soulwax
camillee
19:18
9391 ae29 420
Reposted fromnatory natory viakundel kundel
camillee
19:18
1970 b9d4 420
Reposted fromdesinteressement desinteressement viakundel kundel
camillee
19:18
5057 8e93 420
Reposted fromzciach zciach
camillee
19:17
5690 9b5a 420
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl