Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2016

camillee
20:28
4511 2fd8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablondi blondi
camillee
17:15
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
camillee
17:14
0988 6a06 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
camillee
17:13
Reposted frommondomg mondomg viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
camillee
17:12
camillee
17:11
camillee
17:10
Mała, pamiętaj, potrzebny Ci mężczyzna, który po rozkoszach cielesnych będzie potrafił Ci zapewnić rozrywkę intelektualną. 
— dokładnie
camillee
17:09
Żeby znaleźć kogoś, kto naprawdę cię rozumie, trzeba mieć farta, ale potem wszystko zależy od ciebie. Jeśli pokazujesz ludziom, że są dla ciebie ważni, zapamiętają to.
— Brenna Yovanoff
camillee
17:09
camillee
17:08
camillee
17:08
camillee
17:07
2707 3e5e 420
camillee
17:05
7787 5999 420
Reposted fromweightless weightless viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
camillee
17:05
1725 985b 420
Reposted fromyourdemise yourdemise viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
camillee
17:05
4333 d6c6 420
camillee
17:04
5810 06b3 420
Reposted fromrol rol viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
camillee
17:04
Może nie jest najważniejsze chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę
— Janusz Leon Wiśniewski
camillee
17:03
Dzieci są filozofami. Moja córka spytała mnie kiedyś w szpitalu, dlaczego mamy oczy ? Powiedziałem, że po to, żebyśmy mogli widzieć.  Poprawiła mnie. Powiedziała, że po to, żebyśmy mogli płakać.
— Arnaldur Indriðason
camillee
17:02
3588 8402
camillee
17:02
7016 f68d 420
Reposted fromnezavisan nezavisan vianoelle noelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl