Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

camillee
14:43
4283 0832 420
14:43
camillee
14:42
8998 4523 420
camillee
14:42
8943 dc53 420
Reposted fromoll oll
camillee
11:14
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
camillee
11:12
camillee
11:12
camillee
11:09
5059 b4ad 420
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
camillee
11:09
4809 5d35 420

setbabiesonfire:

I saw this when I was walking home, and it just made me sad.

11:09

May 26 2017

camillee
21:29
8273 19fe 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaohhh ohhh
21:27
4363 45f2 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaohhh ohhh
camillee
21:26
7881 bbd5 420
Reposted frompeper peper viaohhh ohhh
camillee
21:26
Reposted fromweightless weightless viaclerii clerii
camillee
20:54
4283 0832 420
Reposted fromkyte kyte viapesymista pesymista
20:54
20:53
4912 b610 420
Reposted fromslashzaku slashzaku viapesymista pesymista
camillee
20:53
4516 b9a1 420
Reposted fromkaiee kaiee viapesymista pesymista
camillee
19:37
Reposted fromtojika4 tojika4 viapesymista pesymista
camillee
19:06
3962 fab6 420
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viablondi blondi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl